Chính sách bảo mật dữ liệu hiện nay

 

 

 

Có nhiều cách để bảo mật dữ liệu như đào tạo về tầm quan trọng của việc bảo mật dữ liệu cho đội ngũ nhân viên, mã hóa dữ liệu trong doanh nghiệp, sử dụng mật khẩu mạnh, sao lưu dữ liệu cá nhân, thông tin và doanh nghiệp hay kiểm soát tốt nhất các truy cập từ xa. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp cần có chính sách bảo mật của riêng mình để có thể đảm bảo dữ liệu được bảo mật tốt nhất.

 

 

Cũng là bảo mật nhưng E-Data:

 

 

Bảo mật Dữ liệu nâng cao, nhiều lớp (4 lớp) ngăn ngừa, chống thất thoát Dữ liệu, Virus mã hoá đòi tiền chuộc

 

 

Lớp mạng: Dữ liệu được truy cập qua thiết bị Tường lửa đặt tại Văn phòng Khách hàng

 

 

Lớp xác thực người dùng

 

 

Lớp phân quyền người dùng

 

 

Lớp chính sách hạn chế truy cập: theo thời gian, địa điểm